03.10.2017 Процедура по избор на доставчици по проект “ИНФО ПЛЮС”

Във връзка с проект „ИНФО ПЛЮС”, изпълняван по ДБФП №BG16RFOP002-2.002-0061-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „ДЪГА ПЛЮС” ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 03.10.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 15.10.2017 г., 23:59 ч.
Документация: достъпна тук

09.08.2017 Прекратяване на процедура за избор на изпълнител с предмет “Извършване на доставка”, обявена на 23.05.2017 г.

На основание чл. 9, ал. 2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет „ДЪГА ПЛЮС“ ООД прекратява процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за избор на  изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „ИКТ базирана софтуерна система (ERP)” и Обособена позиция 2 „Хардуерно оборудване”. Решение за прекратяване: документ достъпен тук.

23.05.2017 Процедура по избор на доставчици по проект “ИНФО ПЛЮС”

Във връзка с проект „ИНФО ПЛЮС”, изпълняван по ДБФП №BG16RFOP002-2.002-0061-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „ДЪГА ПЛЮС” ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 23.05.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 31.05.2017 г., 23:59 ч.
Документация: достъпна тук

Печатница Дъга Плюс стартира изпълнението на проекта “Инфо Плюс”

20.03.2017 Проектът се изпълнява по оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” от предприятието бенефициент Дъга Плюс ООД.  За подробности: Pressrelease

Печатница Дъга Плюс инсталира нова печатна линия

08.01.2016. В началото на 2016 година Дъга Плюс пусна в експлоатация нова машина за печат на етикети на ролка. Машината е произведена от тайванската компания Orthotec и разполага с 5 печатни офсетови секции, 2 секции за флексо-печат, секция за топъл печат и щанцоване.