Проект: № BG-RRP-3.008-0101-C01
„Подкрепа за прехода към кръгова икономика“

Главна цел: Ускоряване на прехода на "ДЪГА ПЛЮС" ООД към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели при използване на ресурсите в производствения процес.

Краен получател: „ДЪГА ПЛЮС“ ООД

Обща стойност: 886 458.33 лв., от които 443 229.16 лв. безвъзмездно финансиране.

 

Начало: 20.05.2024 г.

Край: 20.11.2025 г.