Печатница Дъга Плюс

Печатна база етикети на ролка

Адрес: Стара Загора 6000,
Индустриална Зона
GPS: N42.4198, E25.6476

тел. 042/ 660 664

Tърговски отдел: sales@dagaplus.com
Печатница: print@dagaplus.com
Skype: dagaplus

Ftp: ftp://ftp.dagaplus.com
user: guest