Дизайн и Предпечат

Доброто познаване на различните печатни процеси и технологични възможности са в основата на качествения краен продукт. Студиото за дизайн и предпечатна подготовка към печатница Дъга Плюс  ще се погрижи за оптималната обработка на Вашите работни файлове, за да получите готово изделие, отговарящо на Вашите очаквания и изисквания. На нашите клиенти предлагаме:

  • Изработка на графични проекти и запазени знаци
  • Дизайн и проектиране на етикети, опаковки, кутии,
    рекламни изделия
  • Страниране на списания, книги, брошури
  • Предпечатна подготовка на файлове с готов дизайн
  • Монтаж на печатни форми